Utorak, 25. June 2024.
Društvo

Do kraja juna nova LED javna rasveta

01.02.2024.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Na 31. redovnoj sednici Skupštine opštine Novi Kneževac odbornici su usvojil jedanaest tačaka dnevnog reda. Između ostalog, usvojili su rešenje o usvajanju odluke o prikupljanju, odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji opštine Novi Kneževac i donošenje odluke o davanju saglasnosti na konačni nacrt Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga zamene, rekonstrukcije i održavanja dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji opštine Novi Kneževac

Odbornici su, takođe, ovom prilikom usvojili Rešenje o usvajanju srednjeročnog plana opštine Novi Kneževac od 2024. do 2026. godine, Odluku o usvajanju lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama u opštini Novi Kneđevac za period 2024-2028. godine i Odluku o lokalnim administrativnim taksama.

Na sednici je takođe izglasana Odluka o usvajanju programa društva „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2024. godinu, davanje saglasnosti na plan prihoda i rashoda Crvenog Krsta Novi Kneževac za 2024. godinu i Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova UO Narodne biblioteke „Branislav Nušić“ Novi Kneževac.

 

Scroll