Ponedeljak, 4. March 2024.
Društvo

Formirano lokalno Koordinaciono telo za zaštitu dece od zlostavljanja, nasilja i zanemarivanja

25.01.2024.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Lokalno Koordinaciono telo za zaštitu dece od nasilja formirano je na sastanku održanom u zgradi opštine Novi Kneževac. Sastanku su prisustvovali predstavnici Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, Gimnazije i stručne škole „Dositej Obradović“, Predškolske ustanove „Srečno dete“, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, policije i medija.

Oni su potpisali međusektorski sporazum o saradnji sa ciljem blagovremenog i delotvornog ostvarivanja i sprovođenja zaštite dece i učenika od zlostavljanja, nasilja i zanemarivanja.

Sagovornik je istakao da su sve ustanove na lokalnom nivou, koje učestvuju u otkrivanju i suzbijanju nasilja i pružanju pomoći i zaštiti dece izloženih nasilju, zlostavljanju i zanemarivanju, dužne da postupaju u skladu sa aktivnostima određenim ovim protokolom. Na sastanku se razgovaralo o predstojećim zadacima Koordinacionog tela, te o načinu njihove realizacije.

Lokalno koordinaciono telo formirano je na osnovu dopisa Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

 

Scroll