Cetvrtak, 13. June 2024.
Obrazovanje

Gimnazija i stručna škola Dositej Obradović ispratila maturante, učenik generacije Aleksandar Stanisavić

10.06.2024.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Svoje srednjoškolsko školovanje uspešno je završilo 79 maturanata i maturantkinja Gimnazije i stručne škole „Dositej Obradović“. Školu je završilo 15 gimnazijalaca, 22 tehničara drumskog saobraćaja, 14 ugostitelja na mađarskom nastavnom jeziku i 17 na srpskom jeziku, a sedamnaest učenika završilo je smer vozač motornih vozila. Za đaka generacije proglašen je Aleksandar Stanisavić.

Za odličan uspeh tokom školovanja Vukovim diplomam nagrađeno je petoro učenika i učenica. Prema rečima direktorice škole i nastavnika, ovu generaciju maturantata pamtiće, između ostalog, po velikim uspesima koje su ostvarivali na takmičenjima.

Prema rečima direktorice, gimnazijalci su već polagali maturske ispite, dok maturante ostalih smerova čekaju završni ispiti i polaganje stručne mature.

Maturanti su nakon poslednjeg časa odeljenskog starešine, svi zajedno prošetali po centru Novog Kneževca gde su pustili balone, a učenici škole su uz pomoć svojih nastavnika na balkonu biblioteke maturantima priredili svečani program ispraćaja.

 

Scroll