Cetvrtak, 13. June 2024.
Društvo

Manje smrtnih slučajeva, a više sklopljenih brakova u 2023. godini

22.01.2024.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Matična služba opštine Novi Kneževac u 2023. godini u matičnoj knjizi umrlih imala je 124 upisa, što je za 50 manje u odnosu na statistiku iz 2022. godine. Prema rečima matičara, ovo je ujedno i najmanji broj upisa u matičnu knjigu umrlih u proteklih deset godina na teritoriji opštine Novi Kneževac.

Sagovornik je objasnio da se u matičnu knjigu umrlih upisuju sva lica koja su preminula u zdravstvenim ustanovama na teritoriji opštine, bez obzira na njihovo dotadašnje prebivalište. Takođe, u matičnu knjigu upisuju se i slučajevi smrti naših građana u inostranstvu.

Sagovornik je zaključio da je u protekloj godini u matične knjige opštine Novi Kneževac, upisano manje smrtnih slučajeva, a više sklopljenih brakova u odnosu na 2022. godinu. Tako je u protekloj godini sklopljeno 45 brakova, što je za deset više u odnosu na statisku iz 2022. godine, dok je Novi Kneževac sa svojim naseljima postao bogatiji za ukupno 77 dece, što je više u odnosu na 2022. godinu kada je rođeno 61 dete.

Scroll