Cetvrtak, 13. June 2024.
Društvo

Na području Policijske uprave u Kikindi u novembru registrovano 173 krivičnih dela

12.12.2023.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Stanje bezbednosti na području Policijske uprave u novembru ove godine bilo je povoljno. Prioritet u radu Policijske uprave u Kikindi bila je prevencija vršenja prekršaja i krivičnih dela, očuvanje stabilnog javnog reda i mira i potpuna zaštita života, lične i imovinske sigurnosti građana Severnobanatskog okruga.

Na području Policijske uprave u Kikindi, u novembru 2023. godine, registrovana su 173 krivičnih dela (206- 2022.), što čini smanjenje od 16,01%. Iz oblasti opšteg kriminala ukupno je registrovano 137 krivičnih dela ili 12,17% manje u odnosu na prošlu godinu (156- 2022.g). Iz oblasti privrednog kriminala, otkriveno je 28 krivičnih dela što je za 39,13% manje nego u istom periodu prethodne godine (46- 2022.g). Iz oblasti visokotehnološkog kriminala nije bilo evidentiranih krivičnih dela, dok je u oblasti ekološkog kriminala registrovano 6 krivičnih dela (4- 2022).

Registrovano je 8 krivičnih dela nasilja u porodici (5-2022) i izrečeno je ukupno 47 hitnih mera (32 privremena mera zabrane kontaktiranja i prilaska žrtvi i 15 privremeno udaljenje mogućeg učinioca iz stana)

Podneto je 29 krivičnih prijava (2022- 13) protiv 31 lica zbog osnova sumnje da su izvršenili krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga. Matarija za koju se sumnja da je opojna droga je, uz potvrdu oduzeta od osumnjičenih i poslata na veštačenje.

Od ukupno 173 krivična dela opšteg kriminaliteta, maloletnici su izvršili 11 krivičnih dela ili 3,36% i to uglavnom imovinskih krivičnih dela.

Na teritoriji Severnobanatskog okruga u novembru 2023. godini nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti težih oblika ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti građana. Broj registrovanih prekršaja u novembru ove godine je 21 ili 50% u odnosu na novembar prethodne godine (14), dok je za prvih jedanaest meseci ove godine registrovano 0,63% manje prekršaja javnog reda i mira u odnosu na isti period 2022. godine.

U oblasti bezbednosti saobraćaja, u novembru 2023. godine, evidentirane su ukupno 23 saobraćajne nezgode, što je manje za 28,12% u odnosu na 2022. godinu (32). U saobraćajnim nezgodama nije bilo poginulih lica, dok je 13 lica lakše telesno povređeno.

Pogranični poslovi, kretanje i boravak stranaca i suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima

Ostvarena je efikasna zaštita državne granice i pograničnog područja, kao i dosledno sprovođenje zakona u oblasti kontrole kretanja i boravka stranaca.

U novembru 2023. godine, prema stranim državljanima preduzete su 932 mere, dok je u istom periodu 2022. godini prema stranim državljanima preduzeto 263 mera.

Tokom meseca je realizovano 29 dislokacija iregualrnih migranata, gde je ukupno dislocirano 456 migranata iz takozvanih „divljih kampova“, i svi oni su smešteni u prihvatne centre KIRS-a.

 

Policijska uprava u Kikindi, pojačaće rad na prevenciji očuvanja stabilnog javnog reda, imovinske i lične sigurnosti građana, sprečavanju međunacionalnih konflikata, suzbijanju svih pojavnih oblika kriminala, sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, suzbijanju maloletničkog kriminala i narkomanije i poboljšanju ukupne bezbednosne zaštite dece i omladine u školama i drugim vaspitno – obrazovnim ustanovama i u njihovoj blizini.

Pojačaće se i preventivni rad na poboljšanju stanja u oblasti bezbednosti saobraćaja i zaštiti dece u saobraćaju, kao i boljoj zaštiti građana i njihove imovine od požara i eksplozija i u drugim vanrednim okolnostima. Radiće se na podizanju kvaliteta obavljanja upravnih i drugih poslova, iz nadležnosti Policijske uprave, radi bržeg i lakšeg ostvarivanja prava građana.

 

 

Scroll