Petak, 19. July 2024.
Društvo

Obaveštenje o dobrovoljnom služenju vojnog roka

05.02.2024.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu se prijaviti svi državljani Republike Srbije, muškog i ženskog pola, sa navršenih 19 godina života, a najkasnije do 30 godine života. Razlika je samo što se na Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mogu prijaviti samo lica koja imaju završen fakultet, tj. imaju visoku stručni spremu.

Prijavljivanje kandidata vrši se u Centru ministarstva odbrane Kikinda, kao i elektronskim putem preko portala eUprava i JP „Pošta Srbije“, dolaskom u naše kancelarije, vojni službenici će dati potrebna uputstva i pregled potrebnih dokumenata koja trebaju priložiti uz prijavu. Nakon što se izvrši prijem dokumenata, kandidati se upućuju na lekarske preglede u Vojnu bolnicu Novi Sad. Trenutno je u toku prijavljivanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u martovskom uputnom roku, pozivamo sve zainteresovane kandidate da se što pre prijave, kako bi uspeli da realizujemo sve planirane aktivnosti vezana za upućivanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Dok se nalaze na odsluženju vojnog roka, svaki kandidat pored plaćenih trošova prevoza za odlazak i povratak sa dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, mesečno dobija naknadu odnosno novčano primanje u iznosu od 38.000,00 dinara, a kandidat na Vojnostručnom osposobljavanju za rezervne oficire 42.000,00 dinara, ima zdravstveno osiguranje i plaćeno odsustvo u trajanju od 10 dana.
Tokom služenja vojnog roka, svi kandidati mogu da konkurišu i odmah po odsluženju vojnog roka, zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnika.

Scroll