Cetvrtak, 13. June 2024.
nekategorizovano

Objavljena rešenja o formiranju komisija za konkurse iz oblasti javnog informisanja

23.05.2024.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je danas, 23. maja, objavilo rešenja o formiranju komisija, za devet raspisanih konkursa iz oblasti javnog informisanja, kao i rang listu i bodovne liste za ocenjivanje biografija svih prijavljenih kandidata za članove komisija.

Zadatak članova komisija je da razmotre i ocene svaki projekat u skladu sa bodovnom listom za ocenjivanje projekata i sačine rang listu, na osnovu broja dobijenih bodova i na osnovu rang liste izrade predlog raspodele sredstava sa obrazloženjem koje dostavljaju ministru informisanja i telekomunikacija.

Ministarstvo zahvaljuje svim novinarskim i medijskim udruženjima kao i teoretičarima, analitičarima i praktičarima iz oblasti medija koji su poslali predloge za članove komisija kako bi bili izabrani najbolji projekti koji će doprineti ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Scroll