Nedelja, 26. May 2024.
Društvo

Modernizacija ulične rasvete u opštini Novi Kneževac

17.10.2023.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Na dvadesetsedmoj vanrednoj sednici Skupštine opštine Novi Kneževac odbornici su usvojili devet tačaka dnevnog reda. Odbornici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti i usvajanju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji opštine Novi Kneževac.

Ostale tačke dnevnog rada su se odnosile na Odluku o pristupanju izradi plana razvoja kulture opštine Novi Kneževac za period 2024-2028 kao i odluku o usvajanju sporazuma  o ustupanju obavljanja poslova zoohigijene. Četiri tačke dnevnog reda su se bavile radom PU „Srećno dete“, dok su se poslednje dve tačke odnosile na Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora Gimnazije i stručne Čkole „Dositej Obradović“ i Rešenje o razrešenju i imenovanju članova i zamenika Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu.

Scroll