Nedelja, 21. April 2024.
Društvo

Održana 32. redovna sednica SO Novi Kneževac

13.03.2024.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Na 32. redovnoj sednici Skupštine opštine Novi Kneževac odbornici su usvojilu četrnaest tačaka dnevnog reda. Najznačajniji tačke o kojima je bilo i najviše reči tokom ovog zasedanja skupštine jesu one tačke koje se odnose na rad JKP „7 oktobar“ kao što su odluka o realizacija programa poslovanja za 2023. godinu, odluka o snabdevanju vodom  i odluka o uređenju , održavanju i sanaciji javnih zelenih površina. O svim ovim tačkama rada javnog preduzeća govorio je direktor Saša Ćinkul, kao i o planu za rešavanje nenaplativih dugovanja koje ovo preduzeće potražuje.

Direktor Ćinkul se osvrnuo i na pitanje uređenja novih pravilnika o radu ovog javnog preduzeća, kao i o  rešavanju dugovanja napuštenih kuća i domaćinstava, kojih ima na teritoriji čitave opštine Novi Kneževac.

U diskusiji koje se povela nakon toga predsednik opštine Novi Kneževac dr Radovan Uverić, istakao je značaj ove ustanove za normalno funkcionisanje komunalnih poslova opštine. On je takođe tom prilikom naznačio da je svrha postojanja ovog preduzeća rešavanje problema u korist građana i čitave zajednice, te da će se  komunikacija između građanstva i predstavnika JKP „7 oktobar“ podići na viši nivo.

Takođe na sednici je bilo reči i o Odluci o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji opštine, odnosno preciznije rečeno pitanju rešavanja problema pasa lutalica.

Na skupštini je usvojena i Odluka o upravljanju javnim parkiralištima, kao i Plan razvoja kulture opštine Novi Kneževac za period 2024-2028. godine. Jednoglasno su usvojene i tačke o davanju saglasnosti za finansijski plan mesnih zajednica Novi Kneževa, Đala, Srpski Krstur, Banatsko Aranđelovo i Majdan-Rabe za 2024. godinu. Tačke 13. odnosno 14. dnevnog reda koje su se odnosile na Rešenje o razrešenju i imenovanju Školskog odbora Osnovne muzičke škole Novi Kneževac, odnosno Odluku o izradi plana detaljen regulacije za izgradnju solarne elektrane  na parcela KO Srpski Krstur, takođe su jednoglsno usvojene.

 

Scroll