Nedelja, 14. April 2024.
Društvo

Održana dvadeseta redovna sednica SO Novi Kneževac

10.03.2023.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Na dvadesetoj redovnoj sednici Skupštine opštine Novi Kneževac usvojeno je ukupno dvanaest tačaka dnevnog reda. Tačka jedan odnosila se na usvajanje izveštaja o realizaciji godišnjeg programa „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2022. godinu. Druga i treća tačka dnevnog reda bile su u vezi sa Programom poslovanja i Posebnim programom društva „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2023. godinu. Direktor društva Gligor Gelert predstavio je prisutnim odbornicima finansijski izveštaj za 2022. godinu i planove za 2023. godinu.

Pod tačkom četiri nalazilo se rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke „Branislav Nušić“. Direktorica biblioteke Gabrijela Romhanji je obrazložila u svom izlaganju program aktivnosti ove ustanove za 2023. godinu.

Tačke pet, šest, sedam i osam odnosile su se na rad Mesnih zajednica Novi Kneževac i Srpski Krstur-izveštaji o radu za 2022. godinu kao i programi rada za 2023. godine. Tačkama devet, deset i jedanaest usvojene su odluke koje se tiču određivanja doktora medicine koji utvrđuje uzrok i vreme smrti za lica umrla van zdravstvenih ustanova, odluke o održavanju i sanaciji zelenih površina i odluci o prikupljanju, odvođenju i prečišćavanju otpdanih voda. Poslednja dvanaesta tačka, odnosila sa na odbornička pitanja, kojih nije bilo, tako da je dvadeseta redovna sednica SO Novi Kneževac zaključena.

Scroll