Cetvrtak, 13. June 2024.
Društvo

Održana dvadesetprva redovna sednica SO Novi Kneževac

19.05.2023.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Na dvadesetprvoj redovnoj sednici Skupštine opštine Novi Kneževac usvojeno je ukupno deset tačaka dnevnog reda. Tačke jedan i dva odnosile su se na rad Centra za socijalni rad sa domskim odeljenjem i dnevnim centrom za smeštaj starih i penzionera. Usvojeni su izveštaj o radu za 2022. godinu kao i zaključak o davanju saglasnosti na program rada za 2023. godinu.

Pod tačkom tri nalazilo se rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Narodne biblioteke „Branislav Nušić“. Direktorica biblioteke Gabrijela Romhanji je obrazložila u svom izlaganju izveštaj o radu ove ustanove za 2022. godinu.

Tačke četiri, pet i šest odnosile su se na zaključak o davanju saglasnosti za finansijski plan mesnih zajednica Banatsko Aranđelovo, Đala i Majdan-Rabe. Pod tačkama sedam i osam usvojene su odluke  o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave kao i izmene i dopune odluke o upravljanju pijacama.  Devetom i desetom tačkom  dnevnog reda usvojene su odluke o izmeni i dopuni odluke o održavanju čistoće, odnosno  usvajanje rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora PU „Srećno dete“. Poslednja jedanaesta tačka, odnosila sa na odbornička pitanja, kojih nije bilo, tako da je dvadesetprva redovna sednica SO Novi Kneževac zaključena.

Scroll