Cetvrtak, 13. June 2024.
Društvo

Održana promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem u Novom Kneževcu

24.04.2023.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Đaci gimanzije i srednje škole „Dositej Obradović “ imali su prilike da prisustvuju promociji dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem koje je održano u Novom Kneževcu. Jedan od uslova da bi građani mogli da služe dobrovoljni vojni rok sa oružjem jeste da su uvedeni u vojnu evidenciju. Kako je istakao referent pri Centru ministarstva odbrane Kikinda major Ivica Tolić konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem otvoren je tokom čitave godine.

Prema rečima sagovornika upućivanje na dobrovoljno služenje vojnog roka vrši se četiri puta godišnje-u martu, junu, septembru i decembru. Sama selekcija kandidata kako je naglasio major Tolić može trajati i do šestdeset dana.

Pocedura prijema kandidata uproščena je na način da se jednim lekarskim pregledom utvrđuje sposobnost kandidata i za dobrovoljno služenja vojnog roka i za profesionalnog vojnika kroz jednistvene kriterijume. Kandidati koji imaju visoko obrazovanje, dobijaju mogućnost da konkurišu za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire.

Lica koja dobrovoljno odsluže vojni rok sa oružjem dobijaju mogućnost zaposlenja u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, kao i drugi niz benefite koji mogu biti korisni u životu, zaključio je major Tolić.

Scroll