Utorak, 25. June 2024.
Obrazovanje

Opremljen kabinet za nastavu hemije i nabavljeno novo vozilo u gimnaziji i stručnoj školi „Dositej Obradović“

23.01.2024.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Gimnazija i stručna škola „Dositej Obradović“ u Novom Kneževcu može da se pohvali da za svoje učenike i zaposlene kontunuirano obezbeđuje bolje uslove za školovanje i rad. Tome govori u prilog činjenica da su poslednjih nekoliko godina izvršene brojne rekonsturkcije samog objekta škole, kao i osavremenjavanje učionica i kabineta za izvođenje nastava. Kako je istakla direktorice škole Angele Fekete od decembra prošle godine u školi postoji novi kabinet za izvođenje nastave hemije sa pratećom opremom.

Prema rečima direktorice, pored opremanje kabineta za hemiju,  u istom periodu kupljen je i jedan auto za obuku učenika smera vozač motornih vozila i tehničar drumskog saobraćaja.

Gimnazija i stučna škola „Dositej Obradović“ je obrazovna institucija koja ima sledeća područja rada i profile: Gimnazija-opšti tip, Saobraćaj – Obrazovni profil Tehničar drumskog saobraćaja u četvorogodišnjem trajanju na srpskom nastavnom jeziku i Vozač motornih vozila u trogodišnjem trajanju na mađarskom jeziku i područje rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam sa obrazovnim profilima kuvar i poslastičar na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku u trogodišnjem trajanju.

 

Scroll