Nedelja, 26. May 2024.
Društvo

PIO poziva penzionere da se prijave za pakete solidarne pomoći

15.04.2024.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Svi penzioneri kojima je visina penzije do 24.987,67 dinara mogu da se prijave za dobijanje paketa solidarne pomoći. Prijave se obavljaju u udruženjima penzionera i potrebno je da korisnici ponesu poslednji penzijski ček (izveštaj iz banke), kao dokaz o visini penzije. Ukoliko korisnik prima i penziju iz inostranstva (dokumentuje visinu ino penzije izvodom banke), iznosi penzija u zbiru ne mogu biti veći od 24.987,67 dinara.
Kako je navedeno u javnom pozivu Saveza penzionera Srbije, prijave se mogu podneti zaključno sa 29. aprilom, a rang-liste će biti objavljene na oglasnim tablama udruženja i odbora korisnika penzija 30. aprila.
Osnovni kriterijum za dodelu solidarne pomoći je visina penzije, a prilikom utvrđivanja rang-liste za dodelu solidarne pomoći, prednost imaju samohrani korisnici ili korisnici u višečlanom domaćinstvu kome je jedini izvor prihoda penzija (koja ne prelazi najniži iznos penzije). Prioritet imaju i korisnici penzija stariji po godinama života.
Paketi solidarne pomoći, sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu, istovetnog sadržaja za sve penzionere koji ostvare pravo na ovaj vid pomoći, ove godine će biti dodeljeni ranije nego prethodnih godina. Osim toga, znatno veći broj korisnika u odnosu na prethodne godine, ostvariće pravo na ovu pomoć, jer je za ovaj vid društvenog standarda Fond PIO izdvojio 111 miliona dinara, što je 60 miliona više nego prethodne godine.

Scroll