Subota, 13. July 2024.
Društvo

Raspisan Oglas za prijave penzionera za besplatno lečenje u banjama

11.01.2024.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2024. godinu.

Pravo na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, čija penzija iznosi do 39.850 dinara, i koji osim penzije nemaju druga lična primanja i koji nisu koristili rehabilitaciju počev od oglasa za 2020. godinu. Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31. 12. 2023. godine 1€ = 117,1737 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 39.850 dinara.

Uz prijavu je potrebno podneti penzijski ček; dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo); popunjenu prijavu sa izjavom na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021, 2022. i 2023. godine i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju; i raspoloživu medicinsku dokumentaciju ukoliko je korisnik poseduje (nije obavezna).

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a mogu se podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja. Korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.
Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijave na oglas se podnose od 9. januara, i zaključno sa 25. januarom 2024. godine.

Oznake:

Scroll