Utorak, 21. May 2024.
Projekti

Szent György római katolikus templom

30.12.2022.
Centar za informisanje Novi Kneževac

A Törökkanizsa községbeli római katolikus plébániáról már 1331-ben említést tesznek a XXII. János pápa idején vezetett számadási könyvek. A XIII. században környékünkön több templomot is a Boldogságos Szűz tiszteletére szenteltek. Rév-Kanizsán a templomot 1381-ben a város állíttatta helyre. A törökök bevonulásával megszűnt az egyházi élet, amely csak a törökök kiűzése után, a XVIII. században kezdett újjáéledni és 1773-ban megalakult a törökkanizsai káplánság. Jelenlegi plébániája 1807-ben alakult, a templomot pedig  Szerviczky György 1847-ben kezdte építtetni, és végrendelete alapján örökösei 1858-ban fejezték be. A templom belső tere csak 1928-ban került feldíszítésre, amikor is Ruzsicska Pál festőművész barokk művészi elemeket használva, igen élethűen megfestette a ma is, immár felújított pompájában látható falfestményeket.

foto: CINK

Az épület első nagyobb felújítására az első világháború után, 1928-ban, Vác Oszkár plébános idejében került sor.

Az elmúlt években több ízben is folytak munkálatok a templom épületén. A templomépület falainak teljes szigetelése és a plébánia felújítása után a villanyhálózat felújítása is sorra került, majd a Wegestein Lipót által 1909-ben épített orgonát anyaországi támogatással 2018-ban restaurálták.

A főoltáron az oltárkép Szent Györgyöt ábrázolja, Székely Bertalan alkotása 1858-ból. Az oldalsó oltáron a Szent Anna oktatja a Szűzanyát című festmény látható, Than Mór alkotása 1866-ból.

Székely Bertalan, a magyar festészet egyik legjelentősebb alakja, egy hosszú betegségből való felépülés után került Törökkanizsára. A fiatal festőt a Schulpe család látta vendégül kastélyában. Ekkor festette meg a Szerviczky család védőszentjét, Sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló, kerettel együtt 405 cm magas és 245 cm széles festményt, amely azóta is a törökkanizsai katolikus templom oltárdísze.

foto: CINK

 

 

 

Az idők folyamán igencsak megrongálódott oltárképet 2021-ben restaurálták és teljes pompájában került vissza a templom szintén felújított szentélyébe. Az oltárkép restaurálási munkálatait Korhecz Papp Zsuzsanna festő-restaurátor művész végezte, ahogyan néhány évvel ezelőtt ő restaurálta a Szent Annát ábrázoló mellékoltárképet, illetve a Szent Adalbertet és Szent Margitot ábrázoló alkotásokat is.

 

A rekonstruálás első szakaszát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., míg a második fázist a Szerb Kormány Művelődési és Tájékoztatási Minisztériuma és a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság támogatta. A másodi fázis 2021 decemberében fejeződött be, amikor az egyhajós épületnek a szentélytől a kórusig terjedő részét újították fel.

– A Köztársasági Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium támogatásával és a Vajdasági Magyar Szövetség közreműködésével nemrégiben véget értek a törökkanizsai Szent György római katolikus templom freskói felújításának befejező munkálatai. A Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet erre a célra 3,7 millió dináros támogatást kapott, s a restaurátori teedőket az Intézet szakemberei végezték, mint ahogyan az előző két szakaszban is. A harmadik fázisban restaurálták a karzatot és az ajtó körüli részt, valamint a belső festés megmaradt részét. Ezen kívül sok munkálatra van még szükség, többek között a toronysisak, padlók, oltárok felújítására, a külső falak burkolására. – Újhelyi Nándor, a törökkanizsai Községi Képviselő-testület elnöke.

 

 

A vallás mindig fontos lelki kapaszkodója volt az embereknek. Törökkanizsa esetében is az egyház évszázadokon át a közösség megtartó ereje volt. Isten háza az a hely, ahol a lakosság a mindennapok megpróbáltatásai közepette is vigaszt, reményt, támaszt és enyhülést, lelki erőt és kitartást nyerhet.

 

 

 

 

 

A “ŐRIZZÜK MEG ÖRÖKSÉGÜNKET” projekt a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium társfinanszírozásával valósul meg. A támogatott médiaprojektben elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a Társtámogató álláspontját.

Projekat “Čuvajmo naše nasleđe” sufinansiran je iz budžeta Ministarstva za kulturu i informisanje. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove sufinansijera.

Oznake: ,

Scroll