Subota, 13. July 2024.
Društvo

U februaru registrovana 132 krivična dela i 1632 saobraćajnih prekršaja na području PU Kikinda

14.03.2024.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Na području Policijske uprave u Kikindi, u februaru 2024. godine, registrovana su 132 krivična dela (186- 2023.) što čini smanjenje od 29,03%. Iz oblasti opšteg kriminala, ukupno je registrovano 117 krivičnih dela što čini smanjenje od 7,87% (127- 2023.g). Iz oblasti privrednog kriminala, otkriveno je 9 krivičnih dela, iz oblasti visokotehnološkog kriminala 2 krivična dela i iz ekološkog kriminala otkrivena su 4 krivična dela.

Od ukupno 42 registrovana krivična dela sa NN učiniocem, u februaru je rasvetljeno 33,33% krivičnih dela, dok su 23 lica uhvaćena u izvršenju krivičnog dela.

U februaru su podnete 24 krivične prijave zbog izvršenih dela u vezi narkotika (2023-18).

Registrovano je 7 krivičnih dela nasilje u porodici (2023-7). Izrečena je ukupno 51 hitna mera (35 privremenih mera zabrane kontaktiranja i prilaska žrtvi i 16 privremeno udaljenje mogućeg učinioca iz stana).

Registrovano je 48 krivičnih dela protiv imovine (2023-67), i to: 30 krađa, 15 teških krađa, 1 prevara i 2 uništenja i oštećenja tuđe stvari.

Na teritoriji Severnobanatskog okruga u februaru 2024. godini nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti težih oblika ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti građana. Otkriveno je 13 prekršaja protiv javnog reda i mira, što je u odnosu na februar prethodne godine smanjenje za 51,85% (2023-27).

U oblasti bezbednosti saobraćaja u februaru 2024. godine evidentirano je 30 saobraćajnih nezgoda, što je povećanje za 15,38% u odnosu na 2023 godinu (26). U saobraćajnim nezgodama nije bilo poginulih lica, dok je 5 lica zadobilo teške telesne povrede i 14 lica zadobilo lake telesne povrede.

Prilikom regulisanja i kontrole saobraćaja na putevima, kontrole učesnika u saobraćaju, vozača i vozila otkriveno je 1.630 prekršaja, što je za 17% više u odnosu na isti period prošle godine (1.397). U februaru ove godine u kontroli saobraćaja po alkoholu otkriveno je 90 prekršaja (2023- 82), po brzini 597 (2023-404), pojas 237 (2023-233), mobilni telefon 29 (32-2023.) i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci 2 (6-2023).

Ostvarena je efikasna zaštita državne granice i pograničnog područja, kao i dosledno sprovođenje zakona u oblasti kontrole kretanja i boravka stranaca, izdavanja putnih isprava, u upravnim poslovima i poslovima oružja i državljanstva.

U februaru 2024. godine, prema stranim državljanima preduzeto je 806 mera, dok je u istom periodu 2023. godini prema stranim državljanima preduzeto 111 mera.

Tokom februara realizovano je 28 dislokacija, gde je ukupno dislocirano 180 iregualrnih migranata pronađenih u zoni granične linije, koji su prevezeni i smešteni u regularne prihvatne centre KIRS-a.

 

 

Scroll