Nedelja, 14. April 2024.
Projekti

Upoznaj svog školskog psihologa

28.11.2022.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Među srednjoškolcima je uvreženo mišljenje da učenici kod školskog psihologa odlaze „po kazni“. Da li je to baš tako? Na ovo pitanje odgovor nam je dala psihološkinja Aleksandra Lukić, stručni saradnik u Gimnaziji i stručnoj školi „Dositej Obradović“

Kako nam je sagovornica objasnila, ponekad učenici veruju da je tako imajući u vidu da su psiholozi uključeni u pojačan vaspitni rad sa učenicima koji su prekršili određena pravila ili norme.

Međutim, ukoliko imaju prilike da razgovaraju sa psiholozima, da prisustvuju radionicama i kada im odeljenske starešine objasne ulogu psihologa u školi, to je potpuno drugačije. Takav je slučaj u našoj školi gde velika većina učenika prepoznaje da su im psiholozi na raspolaganju za razgovore, podršku, savetovanje, zanimljiva predavanja i diskusije, objasnila je ona.

 

Sa njom smo nastavili razgovor o poslu školskog psihologa, te koliko su učenici sami upoznati sa time koja je uloga, te na koje načine može da im pomogne.

 

– Kako biste učenicima vaše škole opisali posao školskog psihologa?

 

Posao školskog psihologa je vrlo lep i značajan. To je osoba koja je upućena u sve sfere škole i komunicira sa svim učesnicima u životu i radu škole – rukovodstvom,  nastavnicima i  učenicima. Psiholog ima zadatak da učenicima olakša školovanje u smislu pružanja podrške u suočavanju sa najraznovsrnijim problemima i nedoumicama ( učenje, komunikacija, porodica, partnerski odnosi, mentalno zdravlje, nasilje). Psiholog je takođe uključen u rad sa učenicima sa kojima se sprovodi pojačan vaspitni rad, sa učenicima koji su bili žrtve, počinioci ili posmatrači nasilja, ali i sa svim drugim učenicima koji zatraže individualni razgovor ili na isti budu upućeni od strane odeljenskog starešine ili roditelja. Na neki način psiholog je i medijator između školskih učesnika u prenosu informacija, utisaka i izazova i  ukoliko ih ima – rešenju nesporazuma između tih strana. Osim toga psiholog škole sprovodi sa učenicima profesionalnu orijentaciju, razne radionice, diskusije i učestvuje u radu učeničkog parlamenta. Uz sve to učestvuje u radu timova i organa škole i pisanju pojedinih školskih dokumenata.

foto: CINK

 

-U kojim situacijama je poželjno da se učenici obrate školskom psihologu i na koji način to da učine?

Poželjno je da se učenici obrate  psiholozma za razgovor kad god osete potrebu za nekim vidom podrške. Da li je to podrška u vezi sa nedoumicama o budućem školovanju/zanimanju, komunikaciji sa roditeljima, vršnjacima, saznanjem o nasilju, teškoćama u savladavanju gradiva, promenama raspoloženja ili jednostavno potreba za razumevanjem promena kroz koje svaki tinejdžer prolazi. Školskom psihologu učenici se mogu obratiti direktno, ili preko odeljenskog starešine, nekoga od nastavnika ili roditelji mogu posrediovati u zakaziovanju razgovora.

 

-Koje su to situacije i aktivnosti koje se dešavaju školi, a u koje je uključen tim psihologa?

Aktivnosti koje se tiču profesionalne orijentacije, bilo kakvog vida nasilja u školi, radionice koje promovišu mentalno zdravlje i nenasilnu komunikaciju, informisanje o svim vidovima nasilja i zaštite od istog i pojedine aktivnosti u koje učenici žele učešće psihologa.

foto: unsplash.com

 

Naša sagovornica ovom prilikom nam je objasnila i zbog čega je važno da u obrazovnim ustanovama učenici imaju dostupnog psihologa. Kako je istakla, važno je da psihološka podrška  bude dostupna svima, a naročito učenicima jer se ne rađamo sa gotovim alatima i veštinama za suočavanje sa problemima i izazovima.

Važno da kroz školovanje učenici nauče da nije sramota ni slabost potražiti  pomoć te da kroz  dobijanje iste uče da jačaju sopstvene oslonce za nove izazove i probleme  koji ih čekaju u budućnosti. Istovremeno na taj način se uče da se mentalno zdravlje neguje i čuva kao i fizičko, ali i da otklone razne predrasude  o istom koje su na žalost u našem društvu još uvek dosta izražene.

 

Za kraj našeg razgovora, spomenuli smo i na koje načine se u ustanovi u kojoj je zaposlena naša sagovornica učenici upoznaju sa značajem negovanja mentalne higijene, te da li se sprovode neke posebne aktivnosti u vezi sa tim

U našoj školi veliku pažnju posvećujemo radu sa učenicima ne samo kroz obeležavanje Međunarodnog dana mentalnog zdravlja, nego i kroz razne tribine i radionice na kojima komuniciramo sa učenicima, osluškujemo njihove stavove, kritike, dileme,  informišemo učenike o psihološkim i društvenim fenomenima i njihovim uzrocima i posledicama, i ističemo važnost negovanja mentalnog zdravlja i nenasilne komunikacije. Osim grupnog rada uvek smo dostupne za individualne razgovore, a pokazatelj da učenici prepoznaju posvećenost i želju da im pomognemo pratimo putem evaluacija ali i kroz sve veći broj učenika koji nam se obraćaju za pomoć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekat “Digitalna psihoterapija” sufinansiran je iz budžeta Ministarstva za kulturu i informisanje. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove sufinansijera.

Oznake:

Scroll