Utorak, 25. June 2024.
Društvo

Usvojen budžet opštine Novi Kneževac za 2024. godinu

20.12.2023.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Na 29. vanrednoj sednici SO Novi Kneževac odbornici su jednoglasno usvojili budžet za 2024. godinu. Prema rečima načelnice za budžet i finansije ukupni prihodi i primanja budžeta za 2024. godinu zajedno sa neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i rashodi i izdaci projektovani su u iznosu od milijarde i 40 miliona dinara.

Nadovezavši se na izlaganje načelnice za budžet i finansije, predsednik opštine naveo je i koje su to investicije u opštini Novi Kneževac  u toku i u planu za narednu godinu, kao što su završetak izgradnje sportske hale, rešavanje problema divljih deponija, povećanje roditeljskog dodatka i gasifikacija.

Odbornici su, takođe, dali saglasnost na program poslovanja JKP „7.oktobar“ za 2024. godinu, usvojili odluku o donošenju kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Novi Kneževac za 2024. godinu  i glasali za  donođenje odluke o ustupanju onovnih sredstava JKP „7.oktobar“ Novi Kneževac na trajno korišćenje bez naknade.

Scroll