Nedelja, 14. April 2024.
Projekti

“Ni u jednom momentu naše razlike ne treba da posmatramo kao prepreku”

05.06.2019.
Centar za informisanje Novi Kneževac

Tek poznavanjem različite vere ili nacije se stvara tolerancija, a ne odbojnost. Ljudi uvek imaju odbojnost prema onome što ne poznaju i što im je strano. Mi ovde gajimo taj deo kulturne različitosti, gde su svi upoznati sa različitostima i mislim da dobar deo tolerencije potiče od toga. Uvek se može raditi, ideal nigde ne postoji. Uvek možda postoji pojedinaca koji mogu na neki način da ostave trag i poremete odnos, ali trenutno kod nas u Novom Kneževcu nema čak ni takvih pojedinaca. Naravno da se na tome uvek može raditi i na tome uvek treba da se radi, jer ukoliko se ne bude radilo, možemo skliznuti u neki oblik netolerancije.

Portal CINK realizuje projekat “Različitosti koje spajaju: Multikulturalizam – etničke i kulturne raznolikosti kao bogatstvo zajednice” gde serijom tesktova i informacija želi da ukaže upravo na pozitivne primere koji Opštinu Novi Kneževac definišu kao senzibilisanu sredinu u smislu održavanja skladnih odnosa etničkih grupa, kao i priznavanja i prihvatanja različitosti uopšte, uključujući i i druge neetničkih grupe i zajednice koje neguju posebne kulturne identitete.

Sa predsednikom opštine Novi Kneževac dr Radovanom Uverićem razgovarali smo, između ostalog, o tome da li je Novi Kneževac prepoznatljiv upravo po multikulturalizmu

Novi Kneževac nije imao ni u bliskoj istoriji, ni danas, a siguran sam da ni u budućnosti neće biti problema sa ljudima koji su različite vere, različite nacije, različite boje kože ili različitosti na bilo koji način. Novi Kneževac sigurno bi mogao da posluži kao primer mnogim drugima, i u našoj zemlji i u celom svetu, kako mogu skladno da žive narodi različite vere i nacije, i pritom svi da budu prijatelji, jedni drugima da pomažu i da se pri tome i ne obraća pažnja ko kojoj veri i naciji pripada. Jednostavno, ljudi sarađuju, rade, poštuju se, posećuju. Mnogo ima mešovitih brakova, kumstava, i raznih drugih načina na koje su ljudi povezani, iako su različite vere, nacije, boje kože, rekao je Uverić.

*Dakle, tu multikulturalnost možemo shvatiti kao jedno bogatstvo?

-Cela Srbija može da posluži kao primer, a mislim da smo mi jedan od svetlijih primera što se tiče tolerancije i međusobne saradnje i života svih građana bez obzira na različitosti. Mislim da je Srbija jedina zemlja u okruženju koja nije jednonacionalna država i po tome možemo da budemo ponosni. Kao narod smo tolerantni i mi to možemo da dokažemo upravo na taj način, jer ne treba boljeg dokaza, nego što vekovima na ovim prostorima žive različite nacije i niko ih ne dira.

 

*Prema jednoj definiciji, multikulturalizam, na neki način, predstavlja ideal skladnog života više kulturnih zajednica ili kultura. Možemo li da kažemo da je Novi Kneževac dostigao taj ideal?

-Uvek se može raditi, ideal nigde ne postoji. Uvek možda postoji pojedinaca koji mogu na neki način da ostave trag i poremete odnos, ali trenutno kod nas u Novom Kneževcu nema čak ni takvih pojedinaca. Naravno da se na tome uvek može raditi i na tome uvek treba da se radi, jer ukoliko se ne bude radilo, možemo skliznuti u neki oblik netolerancije. Tolerancija se održava i kulturnim dešavanjima sa jedne i druge strane, raznim manifestacijama i upoznavanjem različitosti kod svakog naroda. Tek poznavanjem različite vere ili nacije se stvara tolerancija, a ne odbojnost. Ljudi uvek imaju odbojnost prema onome što ne poznaju i što im je strano. Mi ovde gajimo taj deo kulturne različitosti, gde su svi upoznati sa različitostima i mislim da dobar deo tolerencije potiče od toga.

 

*U kojim situacijama multietičnost u jednoj manjoj sredini, ili bilo kojoj sredini, može da bude prepreka?

-Mislim da to uvek treba da se posmatra iz ugla prednosti, a ne prepreke, pogotovo u vremenu u kojem sada živimo to nikako ne treba da bude prepreka. Nažalost, pokazalo se kroz istoriju, ukoliko dođe do nekih velikih neslaganja među narodima, to može da bude neka prepreka. Siguran sam da ovde kod nas toga nema, niti će biti, mislim da smo to davno ostavili iza sebe. Niko to više i ne pominje, siguran sam da će i u budućnosti ostati tako. Naravno, mi na tome treba da radimo i nikako ne smemo, ni u jednom momentu, posmatrati te naše razlike da su prepreka u bilo čemu.

 

*Sa druge strane, prema definiciji multikulturalizam, takođe, podstiče individualnost i očuvanje svake kulture u jednoj zajednici. Šta možete da izdvojite da opština radi na očuvanje svake kulture, kako to podstičete?

-U opštini imamo različita kultutrno-umetnička društva i nevladine organizacije. Preko kulturno-umetničkih društava različite nacionalne zajednice održavaju svoju kulturu. Na taj način su one prepoznatljive i svaka druga nacija ima mogućnost da se upozna sa tim vidom kulture. Nevladine organizacije neguju stare običaje, stare zanate, kao i druge vidove prepoznavanja jednog naroda. Opština Novi Kneževac odvaja sredstva kako bi te nevladine organizacije mogle da funkcionišu, i mislim da je to dobar način i dobar put. Mislim da svi treba da podrže i svoju veru, i svoj narod, naravno uz toleranciju i bez ikakve mržnje.

 

 

*Prema vašoj oceni, koliko se napredovalo na polju inkluzije Roma? Gledajući izveštaje, ta etnička grupa najsporije se prilagođava, a o inkluziji se dosta govori.

Ovo je prvi put da u Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine postoje ljudi iz Novog Kneževca koji su direktno uključeni u rad Nacionalnog saveta Roma. Što se tiče Novog Kneževca, obrazovanja i kulture, mislim i tu da je na dobrom nivou. Postoje romska kulturna udruženja i nevladine organizacije koja funkcionišu na isti način kao što funkcioniše nacionalna zajednica Mađara u Vojvodini, u krajnjem slučaju kao i kulturno-umetnička društva i nevladine organizacije srpske zajednice u Novom Kneževcu. Mislim da nikakva prepreka ne postoji da toga bude još više, ali čak ni kod Roma ne postoji uvek preterana želja za tim da se odvajaju od bilo koje nacije na taj način. Romi opštine Novi Kneževac građani su kao i svaki drugi, a često ne prepoznaju sebe na način da su Romi, neki se izjašnjavaju kao Srbi ili Mađari. Postoji mogućnost, onoliko koliko oni to žele, toliko će toga i biti.

*U procesu je formiranje Kancelarija za mlade. Mislite li da je među mladima ta multikulturalnost najviše izražena? Da li pak među njima postoje neke prepreke, u smislu nepoznavanja jezika? Mlađe generacije sve slabije poznaju jezik jedni drugih.

To ste u pravu, a razlog tome – sigurno da postoji mnogo razloga. Mladi ljudi jesu buntovni i često hoće da ističu te razlike. U krajnjem slučaju, svi smo mi nekada bili mladi, ali ja sa mesta predsednika opštine još nisam video da je to bio motiv. Nažalost, često se sukobi dve osobe različite nacije predstavljaju kao sukob nacija, iako to apsolutno nije tako i apsolutno nema veze sa tim. Imali smo sličan slučaj u školi, što je meni bilo prosto neverovatno, deca su potukla – pa nisu se potukla zato što su različite nacije neko iz nekog potpuno drugačijeg razloga. Mislim da je odgovornost nas odraslih da usmerimo i mlade ljude i decu da to ne može biti prepreka suživotu, toleranciji, ljubavi među ljudima, a ne da podstičemo tako nešto.

Kancelarija za mlade u opštini Novi Kneževac nedvno je formirana, tačnije, još uvek je u formiranju. Sasvim slučajno je ispalo da u Kancelariji za mlade imamo dvoje ljudi različite nacije, iako na to nismo obraćali pažnju. Oni sasvim lepo sarađuju i ne vidim nikakav problem, svi bi mogli da se ugledaju na to dvoje mladih ljudi koji obavljaju taj posao, uostalom, i kod nas u ovoj zgradi opštine i svim ostalim institucijama u Novom Kneževcu stvarno ne vidim apsolutno nikakav problem. Meni je čak i kad pričam o tome kao o mogućem problemu neobično. Problem praktično ne postoji. Mislim da ljudi treba više pažnje da obraćaju na to šta ih povezuje, nego na ono što ih deli.

 

*Bilo je reči o izmeni datuma proslave Dana opštine. Da li je to u procesu? Na mnogo toga treba obratiti pažnju prilikom odabira datuma.

Kada sam došao na mesto predsednika opštine, a znao sam i ranije, da je dan opštine 21. jun, a obrazloženje je u najmanju ruku čudno. Početak leta, cvetanje Tise…vrlo nejasno i bezveze mogao bih reći. Mislim da Novi Kneževac kao opština sigurno ima u istoriji mnogo značajnijih datuma, koji su značajniji za opštinu i sve njene građane od dana cvetanja Tise koja, uzgred, ne cveta jedan dan i ne cveta 21. juna. Moje mišljenje je da je to suviše bezlično, neprepoznatljivo i ostavlja utisak, pomalo, čak i neozbiljnosti. Pre kratkog vremena smo morali da menjamo statut Opštine i da ga usklađujemo sa novim zakonima. Tom prilikom je dan opštine koji je bio 21. juna izbačen iz statuta i ove godine ga nećemo slaviti kao Dan opštine. Ja ću se potruditi da na posebnoj sednici koja će se održati 21. Juna predložim novi datum. Isto tako bih voleo od građana da čujem neke predloge,a neke već imam. Na posebnoj skupštini ćemo ustanoviti novi Dan opštine, naravno uz dogovr svih političkih aktera u skupštini i građana, da Novi Kneževac dobije Dan opštine koji zaslužuje.

Oznake:

Scroll