Utorak, 25. June 2024.
Ekonomija

Javna licitacija vozila u Javnom-komunalnom preduzeću “7. oktobar” u petak 24. marta

16.03.2023.
Centar za informisanje Novi Kneževac

U petak 24. marta u 9 časova u prostorijama Javnog komunalnog preduzeća “7. oktobar” Novi Kneževac održaće se javna licitacija.

Postupak licitacije sprovešće Licitaciona Komisija JKP „7. Oktobar“. Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja polože depozit u vrednosti od 10 procenata od početne licitacione cene licitiranog osnovnog sredstva. Iznos depozita se zadržava i odbija od kupoprodajne cene licitanta koji je na licitaciji uspeo, dok se ostalim učesnicima koji nisu uspeli kupiti osnovno sredstvo, depozit odmah nakon završetka licitacije vraća.

Licitira se osnovno sredstvo IMP SKIP Model: BN 80 – KI-AAX-96, sa početnom licitacionom cenom koja iznosi 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu na dan uplate izlicitirane cene.
Licitirano osnovno sredstvo nalazi se dvorištu JKP-a, i može se videti svakim radnim danom u periodu od 7 do 14 časova.

Sa pobednikom licitacije to jest sa onim učesnikom koji pod jednakim uslovima ponudi najvišu kupoprodajnu, odnosno licitacionu cenu, zaključiće se odgovarajući Ugovor o kupoprodaji.
Za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti kontakt osobi Nedeljkov Đura – na telefon 062/792-875.

Scroll